لوتوس

محصولات لوتوس ( Lotus Products )

بنر 10 انس براق لوتوس

Lotus – front lit 10 Ozالیاف

وزن (مترمربع/گرم)

وزن پی وی سی

وزن الیاف

مقاوت در عرض (نیوتن)

مقاومت در طول (نیوتن)

دمای مناسب (سانتی گراد)

500 × 200

340

295

55

125

107

70+ -- 20-


بنر 13 انس براق لوتوس

Lotus – front lit 13 Ozالیاف

وزن (مترمربع/گرم)

وزن پی وی سی

وزن الیاف

مقاوت در عرض (نیوتن)

مقاومت در طول (نیوتن)

دمای مناسب (سانتی گراد)

500 × 300

440

383

57

125

107

70+ -- 20-


فلکس 20 انس لوتوس

Lotus – back lit 20 Ozالیاف

وزن (مترمربع/گرم)

وزن پی وی سی

وزن الیاف

مقاوت در عرض (نیوتن)

مقاومت در طول (نیوتن)

دمای مناسب (سانتی گراد)

1000 × 500

680

570

110

180

130

70+ -- 20-


وینیل سفید براق لوتوس

Lotus – Vinyl 100 Micضخامت

وزن (مترمربع/گرم)

درصد کاهش طول

درصد عبور نور

نوع چسب

نوع کاغذ پشت

وزن کاغذ(مترمربع/گرم)

100 Mic

100

% 0.9 ˂

% 12

Acrylic

One-Side Silicon

140


مش لوتوس

Lotus One Way Visionضخامت

وزن (مترمربع/گرم)

قطر روزنه

فاصله مراکز روزنه

نوع چسب

نوع کاغذ پشت

وزن کاغذ(مترمربع/گرم)

160 Mic

110

6/1 mm

4/2 mm

Acrylic

One-Side Silicon

175


بنر کوتد لوتوس

lotus – Coated front litالیاف

وزن (مترمربع/گرم)

وزن پی وی سی

وزن الیاف

مقاوت در عرض (نیوتن)

مقاومت در طول (نیوتن)

دمای مناسب (سانتی گراد)

1000 × 1000

440

353

85

245

185

70+ -- 20-

- این بنر مناسب برای استند و آویز است و در کناره ها دچارپیچش نمیشود.

بنردوطرفه-لمپوست بنر لوتوس

Lotus Double Sided - lamppost bannerالیاف

وزن (مترمربع/گرم)

وزن پی وی سی

وزن الیاف

مقاوت در عرض (نیوتن)

مقاومت در طول (نیوتن)

دمای مناسب (سانتی گراد)

250 × 250

440

365

75

115

105

70+ -- 20- 
طراحی وب سایت توسط

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما
© 2018 ، تمامی حقوق این سایت به شرکت سام سیف تعلق دارد